برگزاری کارگاه #باهم_بسازیم

_

اولین کارگاه دادگران صنعت احداث، با هدف آشنایی حقوق دان ها و مهندسان این حوزه با داوری و حل اختلاف برون دادگاهی، در تاریخ ۲ بهمن ۹۸، برگزار می شود.
این جلسه اولین کارگاه از مجموعه کارگاه های تخصصی داوری و صنعت ساخت و ساز می باشد.
گزارش کامل آن را به زودی در همین سایت و شبکه های اجتماعی مرجع خواهید خواند.