برگزاری کارگاه #باهم_بسازیم

_

اولین کارگاه دادگران صنعت احداث، با هدف آشنایی حقوق دان ها و مهندسان این حوزه با داوری و حل اختلاف برون دادگاهی، در تاریخ ۲ بهمن ۹۸، برگزار می شود.
این جلسه اولین کارگاه از مجموعه کارگاه های تخصصی داوری و صنعت ساخت و ساز می باشد.
گزارش کامل آن را به زودی در همین سایت و شبکه های اجتماعی مرجع خواهید خواند.

داوری صنعت ساختمان

دومین جلسه کارگاه داوری صنعت ساختمان، ۱۶ بهمن ماه، در مؤسسه داوری دادگران صنعت احداث، با حضور وکیل دادگستری و داور مرکز داوری ایران و نیز داوران بین المللی برگزار خواهد شد.
موضوع این جلسه مقایسه رویکرد داوری داخلی و بین المللی به اختلافات صنعت ساختمان می باشد.