خط مشی موسسه داوری دادگران صنعت احداث

درافق ۱۰ ساله، موسسه داوری دادگران صنعت احداث با بهره‌مندی از شبکه و کارکنانی توانمند، اخلاق مدار و پاسخگو مجرب ترین موسسه حقوقی در حوزه صنعت احداث کشور خواهد شد که رضایت ذینفعان را با بهترین شیوه ممکن و نوآورانه جلب می نماید.
این موسسه با ارتقاء سطح توان رقابتی حاصل از بهبود و توسعه کیفیت مشاوره ها، ظرفیت سازی ها و خدمات، تلاش خواهد کرد تا با حضور فعال در بازارهای داخلی و منطقه‌ای، اختلافات بخش احداث را راهبری نماید.
از این رو کلیه مدیران و کارکنان این موسسه خود را نسبت به سیاست های ذیل پایبند می دانند:
– حفظ استقلال و بی طرفی، صداقت، درستکاری، حسن نیت و رعایت اخلاق حرفه ای و محرمانگی.
– انجام صحیح و به موقع فعالیت‌های مرتبط با حل و فصل اختلافات با هدف جلب اعتماد و رضایت مشتری.
– به هنگام سازی خدمات موسسه از طریق به کارگیری منابع معتبر دنیا در زمینه حل و فصل اختلاف.
– توسعه منابع انسانی بعنوان بالاترین سرمایه سازمان از طریق آموزش و جذب نیروهای کارآمد.
– ارتقاء روحیه همکاری، بهره وری و وقت شناسی همراه با رضایتمندی و جلب مشارکت کلیه همکاران و ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی.
– تعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات محیط زیستی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و رعایت حقوق طرف های ذینفع و همچنین رعایت اصل برابری جنسیتی در انتصاب داور.
– درآمد زایی از طریق ابزارهای توسعه کسب و کار موسسه.
– تعهد به بهبود مستمر کیفیت فعالیت ها و فرآیندهای سازمانی موسسه.
– افزایش رضایت کلیه ذینفعان فعالیت های موسسه از قبیل کارکنان و مشتریان.
– استفاده از دانش و تجربیات همه اعضا و پرسنل و مشارکت آنها در تصمیم گیری ها به عنوان اصلی ترین سرمایه موسسه.
– قرار گرفتن در فهرست داوران معتمد قوه قضاییه.
– ظرفیت سازی از طریق برگزاری همایش ها، سمینارها و کنفرانس ها با موضوع حل و فصل اختلافات.