دادگران صنعت احداث

هیئت مدیره

مهندس جباری

مهندس عبدالرضا حاجی کریم جباری

نایب رئیس هئیت مدیره

_دانش آموخته مهندسی عمران (سازه) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

_مجری پروژه های عمرانی و غیرعمرانی از سال ۱۳۷۰ تاکنون

دکتر جواد حداد

رئیس هیئت مدیره

_ دانش آموخته مهندسی عمران، مدیریت مهندسی و حقوق بین الملل

_مهندس پایه ارشد عمران، سازمان نظام مهندسی عمران استان تهران

_عضو کمیته ظرفیت سازی، فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (FIDIC)

_عضو بنیاد بین المللی هیات های حل اختلاف (۲۰۱۳ تاکنون)

_نماینده کشور ایران در فدراسیون مشاوران کشورهای اسلامی (FCIC)

_عضو کمیته ظرفیت سازی در مهندسی، فدراسیون جهانی سازمان های مهندسی  (WFEO)

_مدرس، مولف، مشاور و داور در حوزه حقوق احداث

_عضو شورایعالی فنی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی

علی نعیمی ذاکر

عضو هئیت مدیره – دبیرکل

_دانش آموخته حقوق در مقطع کارشناسی و حقوق تجارت بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد

_داور تجاری بین المللی ( عضو داوران ICC-LCIA-SIAC-VIAC)

_عضو انجمن داوران خبره لندن ACIArb و سفیر این سازمان در ایران

_داور فهرست شده در سازمان مالکیت فکری جهانی ( WIPO)

_بنیان گذار گروه حقوقی بین الملل ZakVocates