“موسسه دادگران صنعت احداث” در شمار معدود موسساتی است که به شکل تخصصی و انحصاری به امر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات برای نقش آفرینان حوزه های مختلف صنعت احداث می پردازد. اگر چه داوری به عنوان شناخته شده ترین ساز و کار غیر قضایی حل و فصل اختلاف در کشور مطرح است، لیکن این موسسه با مبنا قراردادن چند لایه بودن حل اختلاف، از ساز و کارهای غیر الزام آور نظیر مذاکره، سازش و میانجی گری و نیمه الزام آور مانند هیات رسیدگی به اختلاف، هیات کارشناسی و هیات کارگشایی اختلاف نیز بهره گیری نموده و برای نخستین بار در کشور، اقدام به ظرفیت سازی در این حوزه ها و همچنین استفاده عملی از روش های ذکر شده نموده است.

کلیه اطلاعات این سایت، صرفاً جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و نظر دارندگان آن نیست.